Öz Anlayış

Bizler „Hände weg Vom Wedding“ in (Ellerinizi Wedding`den Uzak tutun) bileşenleri ve değişik kesimlerinden insanlar olarak, Mahallemizin değişim biçimini doğru görmüyoruz. Yapılan degişimleri ne yazık ki, her geçen gün görüyoruz. Ancak; bu değişimler yapılırken Semt sakinlerinden habersiz ve sorulmadan yapılmaktadır. Bu gidişatta artürktık dur diyoruz ve değistirmek istiyoruz. Ve biz Semtiz. Sokaklarımızda, Mahallemizde, meydanlarımızda ve binalarımızda yapılan yeniklerde bizlerle birlikte karar verilmesini istiyoruz. Başkaları elini Wedding`den çeksinler! Birlikte daha güzel bir yaşam için, önerilerimizi sunuyoruz.

Biz, Irkçılık yapılarak, bölünmeye ve baskıya müsaade etmiyeceğiz.

Insanların Federal Almanya`ya gelmelerinin bir çok nedeni var. Bazıları istekleriyle iş aramaya geliyorlar. Diğerleri savaştan ve krizlerden kaçıyorlar. Bu insanlar iyi bir yaşamdan ziyade burada ırkçılığın çok yüzlülüğünü görüyorlar ve hayal kırıklığına uğruyorlar. Sokaklarda alman görünümlü olmayan insanlara şiddet uygulanılıyor, konaklama Camplarına gönderilerek veya Roma ve müslümanlara yönelik kışkırtmalarla ötekileştiriliyorlar. Konut pazarında da Irkçılık var. Dairelerde, sokaklarda yapılan polis kontrollerinde de Irkçılık yapılıyor. Her alanda ırkçılığa karşı yapılan mücadeleyi destekliyoruz. Yabancılar dairesince belirlenen yerlerde oturmayi red edenlerin kavgasını önemli görüyoruz. Temel haklar reddini kınıyoruz. Biz konaklama camplarına ve yurtdışı sürgünlere karşıyız. Birlikte insanca yaşamayı istiyoruz.

Kira yükselmesini durdurmak mümkün

Tüm insanlar bağımsız, nerede ve nasıl yaşayacakları kararı kendileri verebilmeliler. Bu kararlara kimsenin müdahale hakı olmamalı. Kiraların yükselmesine tahamülümüz kalmadı. Binaların bizden habersiz onarılmalarına da karnımız tok. Eve ihtiyacı olan ve isteyen herkese verilmeli. Evler yaşam mekänımız olarak kalmalı, kalması için de mücadele vereceğiz. Bizler, baskınlarla tahliye edilmeye müsaade etmiyeceğiz. Sadece daha fazla kazanç bekleyen ev sahiplerine de kavgamız vardır.

Dayanışma her şeyi değiştirebilir.

Irkçılık ve sosyal dışlanma soyut sorunlar değil. Hergün tahliyeler geliyor veya insanlar dış görünümleri nedeniyle polislerce kontrol ediliyorlar. Karşı çıkanlar takibe alınıyor. Artık bizi devlet, polis ya da mülk sahipleri korkutamaz. Her konuda Semt ile ilgili kararları kendimiz almak istiyoruz. Yaşamımızla alakalı konuları kendimiz çözmek istiyoruz. Bunun için birliğimizi sağlamalıyız, karşılıklı biribirimize destek olmalıyız. Sorunları olan komşularımıza, arkadaşlarımıza ve meslektaşlarımıza yardım edersek, birlikte sorunları çözebiliriz. Bu dayanışma, dışlanma ve değiştirmeye karşı, hakiki dayanışmadır.

Daha iyi bir Perspektif

Parlamentolar ve Partiler bize yardım edemez. Gerçek bir değişimi yanlız biz kendimiz elde edebiliriz. Onun içindir ki, biz tabanda örgütleniyoruz. Çünkü; paralılar, ihtibarı ve yaptırım gücü olanlar bizi ilgilendirmiyor. Bizler benzer sorunları olan herkesle birlikte bir şeyler yapmak istiyoruz. Jobcenter`le stresi olanlar, sosyal dışlanma ve Irkçılık deneyimi yaşayanlar veya yükselen kiralara ve zorla tahliyelere karşı çıkanlar olabilir. Bu pisliklere, ancak, birlikte karşı çıkarsak, alternatif yaratırız. Şayet, birlikteliğimizi sağlarsak, öfkemizi daha yüksek seslen dışa haykırabiliriz. Iş yerlerinde, evlerimizde, mahallelerde organize olmalıyız. Biz Irkçılık ve sosyal dışlanmaya birlikte mücadele vermeliyiz. Antikapitalist perspektifi devlet şiddetine ve sömürüye bir son anlamına gelir. Barış, özgürlük ve Self-determinasyon mevcut yaşam koşulları karşısında, onurlu bir alternatiftir. Amaçlarımız uzak gelebilir, ancak; yavaş yavaş onlara ulaşacağız.

Bizim direnişimiz enternasyonaldır!